סטודיו סטרוקטורה הינו משרד לתכנון ועיצוב הפועל בשדה הנוף העירוני